Privacybeleid Connect21

1. Privacybeleid van Stichting Connect21
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Stichting Connect21 verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Connect21 kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten of diensten van Stichting Connect21, en/of omdat je deze zelf afgeeft via de één van onze communicatiekanalen (bijvoorbeeld websites, e-mail of telefoon). Stichting Connect21 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Jouw voor- en achternaam
Jouw adresgegevens
Jouw telefoonnummer
Jouw e-mailadres
Jouw IBAN nummer
Jouw geboortedatum

In sommige situaties is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren om de desbetreffende dienst te verlenen. Deelnemers en vrijwilligers worden van tevoren op de hoogte gesteld.Stichting Connect21 houdt een relatiebestand van partners bij.

Naast de bovengenoemde persoonsgegevens kan het voor de ontwikkeling van de relatie gewenst zijn om aanvullende persoonsgegevens te registreren. Het registreren van aanvullende persoonsgegevens wordt uitsluitend in overleg en met expliciete goedkeuring van de partners gedaan.

3. Waarom Stichting Connect21 gegevens nodig heeft
Stichting Connect21 houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: donateurs, (rechts-) personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-)personen die producten of diensten afnemen of van wie Stichting Connect21 producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.

Stichting Connect21 verzameld uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

4. Hoe Stichting Connect21 persoonsgegevens verzamelt
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je aanmeldt als financiële partner of wanneer je je aanmeldt voor een (digitale) nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een gift overmaakt naar Stichting Connect21.

5. Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens
Stichting Connect21 vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (Zie ook: 6. Jouw rechten).

Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is Stichting Connect21 genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. Stichting Connect21 houdt het recht om een overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van persoonsgegevens.

Stichting Connect21 zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven hebt. Stichting Connect21 kan je informeren over andere ontwikkelingen wanneer er gerechtvaardigde aannamen zijn dat je daar interesse in hebt, bijvoorbeeld op basis van interesse of leeftijd.

6. Jouw rechten
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij Connect21 hebben gehad worden in het volgende kalenderjaar verwijderd. Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven via een Connect21-account of het deelnemen aan een online cursus wordt ook gezien als betrokkenheid.

8. Delen met anderen
Stichting Connect21 verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

9. Doorgifte buiten de EU
Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving. Het is mogelijk dat het verwerken van de data buiten Europa plaatsvindt.

10. Jonger dan 16 Jaar?
Wanneer minderjarigen (jonger dan 16 jaar) gebruik willen maken van diensten en/of producten van Stichting Connect21 dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.

11. Website en cookiebeleid
Op de social media kanalen en websites van Stichting Connect21 worden via cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Connect21 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

12. Vragen over het privacybeleid
Stichting Connect21 houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van Connect21 inzien via de website.

13. Beveiligen
Stichting Connect21 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Stichting Connect21 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Connect21 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Stichting Connect21
E-mail: info@connect21.nl
KvK-nummer: 71604391