Periodieke Schenkingen

Door een periodieke schenking aan te gaan mag je je gift aan Connect21 aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting, ook als je meer dan 11% van je inkomen geeft aan (andere) ANBI-instellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het nodig dat er tussen Connect21 en jou als gever een overeenkomst wordt getekend. 

Je kunt afspreken dat je b.v. vijf jaar lang 1.000 euro per jaar overmaakt aan Connect21. Het voordeel is dat je dit hele bedrag van je inkomen mag aftrekken, bovenop de 11%. Praktisch betekent het dat je ook bij een laag inkomen toch minimaal 37% van de gift terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot 51,5% van de gift bij een hoog inkomen.

Alternatief
Het is ook mogelijk om in één keer b.v 500 of 5.000 euro te geven. Deze gift is dan in gelijke delen over vijf jaar verspreid af te trekken van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden
Een periodieke schenking komt voor aftrek in aanmerking als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: * De schenking heeft een looptijd van 5 jaar. * Het bedrag is jaarlijks gelijk. * Er is een onderhandse overeenkomst aanwezig in de administratie van stichting en gever.

Meer vragen?
U kunt een mail sturen naar de penningmeester administratie@connect21.nl